Ieder kind is knap op een andere manier

Geschreven op vrijdag 8 juli 2016

 

Iedereen is op een andere manier intelligent

Dit herkent u waarschijnlijk ook bij uw eigen kind(eren). Meervoudige intelligentie (MI) is in 1983 geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner en gaat uit van verschillende manieren van ‘knap’ zijn. Iedereen is uniek en sterk op zijn eigen manier. Het ene kind werkt graag alleen en in stilte terwijl de ander juist van samenwerken en sfeer houdt. De een wordt laaiend enthousiast van grafiekjes en tabellen terwijl de ander juist het liefst rijmend en rappend de dag door gaat. Op scholen zien we dat meervoudige intelligentie steeds vaker ingezet wordt om meer op de verschillen tussen de leerlingen in te kunnen spelen. Uiteraard kunt u als ouder zelf ook op onderzoek uit. Is uw kind beeldknap, zelfknap of beweegknap.

 

Intelligentie is de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen

Howard Gardner

Gardner is ervan overtuigd dat bekwaamheid op meerdere manieren verworven kan worden. De verschillende soorten ‘Knap’:

    
verbaal/linguïstische
intelligentie
logisch/mathematische intelligentie      visueel/ruimtelijke intelligentie muzikaal/ritmische intelligentie
      
  
lichamelijke/kinesthetische intelligentieinterpersoonlijke intelligentie  intrapersoonlijke intelligentie  natuurgerichte intelligentie 

 

Thuis aan de slag met meervoudige intelligentie

Niet alleen scholen maken gebruiken van de theorie van meervoudige intelligentie. Ook thuis zijn er mogelijkheden om kinderen op verschillende manieren te laten ontdekken en groeien. Hieronder een aantal activiteiten die ieder aan verschillende ‘Knap-soorten’ tegemoet komen. Leuk om eens uit te proberen bij uw eigen (klein)kinderen en te ontdekken op welke manier zij knap zijn!                                                                                            
   

Klinkt als.....

Speel eens Pictionary of Hints met woorden die je kind moeilijk eigen kan maken. Denk bijvoorbeeld aan het uitbeelden/tekenen van dieren, hoofdsteden, landen en gezegdes. 


  

Kinderen aan zet

Geef de kinderen op vakantie eens een (klein) budget waarmee ze zelf een dagdeel van mogen organiseren. Een activiteit waarbij het samen zijn centraal staat. Bedenk eens wat dit doet voor het zelfvertrouwen, de motivatie en het enthousiasme van de kinderen bij het uitje. Het plannen, rekenen en omgaan met geld wordt spelenderwijs getraind. Laat ze vooraf zelf op internet uitzoeken wat er te doen is in de omgeving. Denken ze aan de openingstijden en mogelijke kosten? Hier wordt spelenderwijs en onbewust wijzer van!

   

Zandtaartjes

Op het strand spelenderwijs de vormen oefenen of bewerkingen als optellen, aftrekken en vermenigvuldigen maken met cijfervormpjes. Wanneer je samen deze cijfertaartjes van zand bakt is het oefenen van sommen opeens wel leuk en tevens leerzaam. Het natuurknappe kind is onbewust zijn rekenvaardigheden aan het oefenen en het rekenknappe kind oefent onbewust zijn motoriek. 

   

Al rappend onderweg

Samen zingen in de auto, op weg naar de vakantiebestemming, hoort erbij. Maar bedenk nu samen eens een liedje of rap op een bestaande melodie. Erg effectief om in het liedje leerelementen te verwerken. Succes verzekerd! Hiermee beklijft de informatie wel. Leuk om in te zetten bij breuken, procenten, spellingproblemen en topografie. 

   

Plattegrond

Laat je kind een plattegrond van jullie vakantieplekje maken. Legt jouw kind de hele camping vast op papier of beperkt hij zich tot de inrichting van jullie caravan? 

   

Beestjes verzamelen

Ga op onderzoek uit in je eigen achtertuin of in de sloot op de camping. Welke kleine beestjes kun je allemaal verzamelen in je eigen bugbox? Teken ze na en benoem ze met het grote insectenboek.